Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza
zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

X Zamknij


 

ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Chroniony teren w naszej gminie2007-11-14  09:02:53
Kategoria: Aktualności

Bruskowskie Bagno terenem chronionym - to decyzja wojewody pomorskiego dotycząca ponad 214 ha ziemi w obrębie Bierkowa. Postanowienie ma na celu ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych torfowiska wysokiego, stanowiącego lokalną ostoję bioróżności oraz zachowanie stanowisk chronionych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

- Ten teren i znajdujące się na nim rośliny i zwierzęta podlegają szczególnej ochronie - podkreśla Bogusław Jamróz, specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Ustka. - Dawniej wydobywano tam torf, znajdują się potorfia, które powstały, kiedy w niecce po wybraniu torfu zebrała się woda. Teren ten nie jest już pierwotnym torfowiskiem, ale obecnie podlega ochronie i nie można na nim prowadzić żadnej gospodarki leśnej.

Na Bruskowskim Bagnie można spotkać wiele unikatowych gatunków roślin. Jednym z nich jest tzw. bagno zwyczajne. Roślina ta, niegdyś służyła jako naturalny środek przeciw molom. Obecnie jest pod całkowitą ochroną, a jej zrywanie jest zagrożone grzywną.

Marek Ziółkowski, starszy inspektor wojewódzki ds. ochrony przyrody ze słupskiej delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dodaje do tego inne chronione rośliny i zwierzęta, występujące na terenie Bruskowskiego Bagna.

- Wrzosiec, owadożerna rosiczka, a z ptaków żurawie, myszołowy, dzięcioł czarny, skowronek borowy i brodziec samotny, je najczęściej można tam zaobserwować - wylicza Ziółkowski. Podkreśla, że obecnie priorytetem jest utrzymanie tego terenu w niezmienionym stanie i działania zmierzające do zatrzymania wody. - Notujemy co roku ubytki wody, więc istnieje niebezpieczeństwo, że te tereny, z braku dostatecznej ilości wody są zagrożone wysychaniem.

Bruskowskie Bagno jest pod szczególną ochroną i w rozporządzeniu są wymienione działania, których nie można wykonywać na jego terenie. To między innymi niszczenie, przekształcanie obszaru, wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, wydobywanie do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych i umieszczania tablic reklamowych.

Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko”, które przyczyniło się do ochrony tego terenu, musiało najpierw rozwiązać pewne kwestie natury prawnej. - Część terenu, który chcieliśmy zgłosić jako objęty ochroną, należał dawniej do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Po naszych staraniach i pismach AWRSP przekazała tereny Nadleśnictwu Ustka. A Nadleśnictwo było bardzo przychylnie nastawione do naszych działań. Teraz problemem mogą być wysypiska śmieci. Właściciele posesji, chcąc oszczędzić, wywożą nieczystości na chronione tereny - mówi Adam Piekarec, prezes stowarzyszenia.

Jeszcze przed objęciem terenów ochroną prawną o Bruskowskim Bagnie można było przeczytać w książce państwa Jasnowskich o torfowiskach. Nadleśnictwo Ustka razem ze Stowarzyszeniem „Nasze Środowisko” zastanawia się nad wykorzystaniem tego obszaru. (tc)


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl