Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza
zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

X Zamknij


 

ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Rusza budowa kanalizacji w gminie Słupsk2008-01-18  16:43:52
Kategoria: Aktualności

Już w lutym 2008 r. rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk. Jej koszt przekracza pięć milionów euro. To kolejny etap realizacji największego unijnego przedsięwzięcia w regionie. Wobec zaawansowanych pracach nad budową systemu kanalizacyjnego w mieście przyszedł czas na tereny wiejskie. Za dwa lata nowoczesna instalacja ma obejmować obszar blisko dwudziestu miejscowości wokół Słupska. Inwestor, spółka „Wodociągi Słupsk” podpisała właśnie kontrakty z wykonawcami prac.

- Konsekwentnie realizując nasz program, możemy teraz wejść na tereny wiejskie - mówi Jadwiga Gronowska, pełnomocnik ds. realizacji projektu z ramienia Ministerstwa Środowiska w jednostce realizującej projekt przy słupskich „Wodociągach”. - Równolegle nadal prowadzimy rozległe prace w samym Słupsku, bo właśnie tam powstaje główny ośrodek nowego systemu wodno-ściekowego na europejskim poziomie.

Zawarte umowy dotyczą projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”. Jest on integralną częścią kompleksowego, finansowanego przez Unię Europejską, „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, obejmującego miasto Słupsk oraz sąsiednie gminy Słupsk i Kobylnica.

Zasięg nowego etapu przedsięwzięcia

W ramach kontraktów w ciągu dwóch lat na terenie gminy Słupsk powstanie około dwudziestu sieciowych pompowni ścieków. Wykonana zostanie także kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna o długości ok. 55 km. Nowoczesny system obsługiwać będzie miejscowości Bruskowo Małe, Wierzbięcin, Bruskowo Wielkie, Krępa, Płaszewko, Kusowo, Głobino, Swochowo, Siemianice, Rogawica, Grąsino, Jezierzyce SHR, Jezierzyce - Osiedle, Bukówka, Redzikowo, Wieszyno, Redzikowo SSIE.

- Trwają prace koncepcyjne i analizy ekonomiczne związane z jeszcze jednym etapem przedsięwzięcia w tej samej gminie - przypomina Jadwiga Gronowska. - O ich wynikach będziemy informować zainteresowanych na bieżąco.

Znaczenie dla regionu

Nowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Słupsk sprawi, że ścieki z miejscowości na jej terenie będą docierały do wysokoefektywnej oczyszczalni w Słupsku. Pozwoli to na rezygnację z lokalnych, znacznie mniej wydajnych oczyszczalni. Dodatkowo ścieki będą oczyszczane ze związków azotu i fosforu, co korzystnie wpłynie na jakość wód rzeki Słupi i jej dopływów stanowiących siedlisko ryb łososiowatych oraz wód przybrzeżnych Bałtyku. Poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby podniesie się atrakcyjność terenu dla inwestorów. Lepsza jakość życia zwiększy walory turystyczne regionu. Przedsięwzięcie będzie miało także wpływ na kształtowanie optymalnych warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki.

Wykonawcy prac w gminie

Uroczystość podpisania kontraktów wykonawczych odbyła się 16 stycznia 2008 r. w siedzibie „Wodociągów Słupsk”. Spółka zawarła umowy z konsorcjum słupskich firm: Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „CeSTA” oraz Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX” s.j. Inż. Jerzy Kniaź.

Koszt gminnego przedsięwzięcia

Zakontraktowane prace w gminie Słupsk zostaną przeprowadzone w trzech etapach. Łącznie ich koszty przekraczają 5 mln euro: część I: 1 145 206,13 euro, część II: 1 044 830,45 euro, część III: 2 918 407,75 euro.

Wartość realizacji całego „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” - obejmującego miasto i gminę Słupsk oraz Kobylnicę - przekracza 20 mln euro. UE sfinansuje 70%, ale nie więcej niż 13 mln euro. O przyznaniu tych środków zdecydowała Komisja Europejska w grudniu 2004 roku, akceptując wniosek związany z planem „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie Słupska i dostosowania jej do standardów europejskich”.

Dotychczasowe prace

Już od listopada 2006 roku prowadzone są prace na terenie Słupska. Właśnie wtedy rozpoczęła się budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody. W mieście zaawansowane są również roboty przy budowie sieci kanalizacji ściekowej i głównego kolektora ścieków oraz przy rozbudowie oczyszczalni. Według planów wszystkie przedsięwzięcia w samym Słupsku mają być ukończone do końca 2008 roku. Obecnie trwają prace projektowe nad kanalizacją sanitarną w gminie Kobylnica. Łącznie na wszystkie prace w ramach programu wydano już blisko 2 mln euro, przy czym 1,3 mln euro pochodziło z europejskiego Funduszu Spójności.

Najbliższe plany

Prace w gminie Słupsk w ramach podpisanych kontraktów mają się rozpocząć już w lutym bieżącego roku. Na wiosnę i lato 2008 r. inwestor, słupskie „Wodociągi”, zapowiada przeprowadzenie szerokich działań informacyjnych, które mają przybliżyć mieszkańcom przedsięwzięcie, jego znaczenie i możliwe rezultaty. Te bowiem zostaną osiągnięte już w 2010 roku.


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl