Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza
zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

X Zamknij


 

ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Samorząd dofinansuje wymianę dachów2007-07-16  11:26:32
Kategoria: Aktualności

Wprawdzie czasu jest jeszcze sporo, ale pracy też bardzo dużo. Do 2032 roku z polskich dachów musza zniknąć płyty eternitowe. W powiecie słupskim jest do wymiany około 1 mln metrów kwadratowych.

Obowiązek wymiany szkodliwego materiału spoczywa na właścicielach budynków. Mogą oni jednak oczekiwać pomocy ze strony samorządów gmin, które o dotację na ten cel mogą występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Posiada on bowiem opracowany specjalny program. Niezbędne jest jednak posiadanie „gminnego programu usuwania azbestu”. Starostwo Powiatowe w Słupsku już od dwóch lat pomaga mieszkańcom powiatu, dofinansowując część kosztów wymiany dachów z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczas jednak, ze względu na brak środków, pokrywano tylko koszty utylizacji na uprawnionym składowisku do wysokości 2500 zł. W celu upowszechnienia wśród samorządów jak i mieszkańców gmin idei wymiany dachów eternitowych Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski, zainicjował „Pilotażowy program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie w roku 2007”. Pomysł ten zyskał pełną aprobatę Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który postanowił wesprzeć tę inicjatywę kwotą 150 tys. złotych. Dzięki temu zarząd powiatu może dofinansować wymianę 7 tys. metrów kwadratowych dachów.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne - mieszkańcy powiatu słupskiego - właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, wykupionymi przez osoby fizyczne od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa. Ci, którzy wymieniają płyty eternitowe mogą liczyć na zwrot kosztów rozbiórki dachów, transportu i składowania odpadów na najbliższym uprawnionym składowisku. Maksymalna kwota dofinansowania to pięć tys. złotych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 procent kosztów całkowitej wymiany dachu. Aby ubiegać się o dofinansowanie: należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikiem w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, który jest do pobrania w pokoju nr 32, a także na stronie internetowej starostwa pod adresem: http://www.powiat.slupsk.pl/

Wnioski będą realizowane, po uprzednim zakwalifikowaniu, w kolejności ich złożenia. W pierwszej kolejności przydziela się środki na zrealizowanie trzech wniosków z każdej gminy. Zasada „trzech wniosków” z każdej gminy dotyczy wniosków złożonych do dnia 25 kwietnia 2007 r. Po tym okresie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypłata dotacji nastąpi po przedłożeniu i przeanalizowaniu zgodności z zasadami jej przyznawania, określonymi we wniosku oraz faktur za rozbiórkę i pokrycie dachu, transportu i składowania na uprawnionym składowisku, zakupu materiałów na pokrycie dachu. (tc)


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl