Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza
zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

X Zamknij


 

ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Lider Ekologii i Termomodernizacji2006-11-09  10:43:28
Kategoria: Aktualności

Zakończyła się 9. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, którego głównym zadaniem była promocja pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska. Celem konkursu była także promocja i budowa prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Tytuł przyznawany jest za przyczynianie się do zachowania i poprawy stanu środowiska kraju, podwyższanie jakości życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. Podstawowymi kryteriami oceny były: wysoki efekt ekologiczny, efektywność ekonomiczna oraz efekt społeczny. Dodatkowo oceniane było zarządzanie środowiskiem, działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Przy ocenie zauważono, że Słupsk jest również miastem zrównoważonego rozwoju, otwartym na nowe technologie, przyjaznym środowisku naturalnemu i rozwojowi przedsiębiorczości. Na wyróżnienie zasłużyły działania samorządu miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania osadów ściekowych, rozwiązania w gospodarce odpadami, wykorzystanie biogazu i oczyszczanie wód opadowych.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, w którym stosowane są innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Uzyskiwany stopień oczyszczenia ścieków spełnia najwyższe kryteria ochrony wód przyjęte w Unii Europejskiej. Słupsk jako pierwszy w Polsce prowadził w skali półtechnicznej doświadczenia z kompostowaniem osadów. W nowoczesnej kompostowni osady ściekowe oraz inne materiały strukturalne są przerabiane na kompost wykorzystywany do nawożenia gruntów rolnych i terenów zielonych. Energia uzyskiwana z biogazu w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepło i w 60% na energię elektryczną obiektów oczyszczalni. Słupsk od kilku lat porządkuje gospodarkę odpadami wprowadzając ich segregację. Na składowisku odpadów komunalnych zastosowano nowatorską metodę przetwarzania gazu wysypiskowego na energię elektryczną, która pokrywa w całości zapotrzebowanie budynków zaplecza składowiska, a wytwarzane ciepło służy do ogrzewania budynków, tuneli i hali sortowni.

- Blisko cztery lata naszej działalności zaowocowało dziesiątkami nagród. Ostatnio otrzymaliśmy certyfikat „Gmina otwarta na fundusze unijne”, a czworo naszych urzędników certyfikaty „Ekspert do spraw funduszy strukturalnych”. Natomiast z rąk Prezydenta Polskiej Korporacji Termomodernizacji Krzysztofa Rusinowskiego odebrałem statuetkę „Lidera Termomodernizacji”. Tytuł „Lider Polskiej Ekologii” podsumowuje nasze działania na rzecz środowiska naturalnego. Jest to nagroda honorowa, którą będziemy wykorzystywać w naszych materiałach promocyjnych informując, że Słupsk jest przyjazny środowisku - podkreśla prezydent miasta Maciej Kobyliński.

Na zdjęciu: Prezydent miasta Maciej Kobyliński odbiera z rąk Prezesa Polskiej Korporacji Termomodernizacji Krzysztofa Rusinowskiego statuetkę „Lidera Termomodernizacji”.


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl