Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza
zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

X Zamknij


 

ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Stypendia „Pomagam Wam się uczyć II”2005-11-11  10:05:18
Kategoria: Aktualności

Projekt „Pomagam Wam się uczyć II” Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Zasadniczym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez program stypendialny. Projekt „Pomagam Wam się uczyć II” umożliwi kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych uczniom z terenów wiejskich, którzy znajdują się w trudniej sytuacji materialnej. Młodzież z tych terenów z racji braku szkół ponadgimnazjalnych w miejscu zamieszkania, zmuszona jest uczyć się poza miejscem zamieszkania, co znacznie podwyższa koszty kształcenia. Jest to wręcz poważna bariera uniemożliwiająca absolwentom gimnazjów i szkół zawodowych dalsze kształcenie i uzyskanie świadectwa dojrzałości. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania bariery finansowej i umożliwi większej ilości młodzieży podejmowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim umożliwi im pokrycie kosztów dojazdu do szkoły lub zakwaterowania w internacie, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, a głównie podręczników. Tym samym zwiększa się ich możliwości w uzyskaniu średniego wykształcenia i zdania egzaminu maturalnego. Projekt realizowany będzie od 1 września 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Planuje się, że pomocą stypendialną objętych zostanie 750 osób. Średnie stypendium wynosić będzie 120 zł.


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl