ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów2007-10-17  12:50:34
Kategoria: Aktualności

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku odbyła się uroczystość, podczas której wojewoda pomorski Piotr Karczewski wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów 57 uczniom ze szkół powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, lęborskiego i słupskiego. Wyróżnienie przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen (nie niższą niż 4,75) w szkole ponadgimnazjalnej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kandydaci musieli ponadto wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. W województwie pomorskim Stypendium Prezesa Rady Ministrów, na rok 2007/2008, otrzyma 226 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wysokość - przyznanego na 10 m-cy roku szkolnego - stypendium wynosi 258 zł miesięcznie. (jas)


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl