ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Zgłoś ciekawe imię2005-08-06  11:56:15
Kategoria: Aktualności

Prezydent Miasta Słupska ogłasza wakacyjny konkurs na najciekawsze imię noszone przez słupszczanina. Zabawa nosi tytuł: "Niezwykłe imiona Słupszczan - wakacyjny konkurs imieninowy".

Jeśli znasz osobę, której imię należy do rzadkich i niecodziennych, przyślij do Biura Promocji i Integracji Europejskiej ratusza zgłoszenie zawierające:

imię, nazwisko oraz numer kontaktowy osoby zgłaszającej,
imię, nazwisko oraz numer kontaktowy osoby zgłaszanej (posiadającej oryginalne imię), z adnotacją, że osoba zgłaszana zgadza się wziąć udział w konkursie.

W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców. Biuro Promocji i Integracji Europejskiej będzie sprawdzać każde zgłoszenie. Osoba zgłaszająca może zaproponować tylko jedno imię.

Konkurs potrwa do 28 sierpnia 2005 roku a ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy na zakończenie lata 4 września. Dla zwycięzców - zgłaszającego i osoby z oryginalnym imieniem - przewidziano atrakcyjne nagrody i tytuł laureata konkursu. Informacje o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora http://www.slupsk.pl/ oraz rozesłane listownie do laureatów.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Biuro Promocji i Integracji Europejskiej
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl