ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Przychodnia prawie gotowa2006-03-04  13:48:26
Kategoria: Aktualności

Dobiega końca remont przychodni znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych dostosowano obiekt do wymogów krajowych i unijnych oraz usunięto bariery architektoniczne. Zakupiono również nowe wyposażenie i sprzęt specjalistyczny. Przeprowadzone prace modernizacyjne obiektu dotyczyły głównie wymiany przestarzałego węzła sanitarnego, systemu wentylacji oraz modernizacji nośników energii cieplnej Do starej części obiektu dobudowana została część komunikacyjna umożliwiająca sprawniejsze poruszanie się pacjentów po poszczególnych kondygnacjach przychodni. W nowym, odremontowanym obiekcie świadczone będą usługi z zakresu pediatrii, ginekologii oraz medycyny pracy. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą ponad 3.232 tys. zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 2.417 tys. zł. Z budżetu państwa pozyskano na realizacje projektu około 323 tys. zł, natomiast miasto na ten cel wydało 484 tys. zł. (jas)


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl