ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Promocja książki Tadeusza Kmiecika2005-11-24  15:47:28
Kategoria: Aktualności

Wczoraj wieczorem, w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich odbyła się promocja nowej książki Tadeusza Kmiecika, pt. „Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939”.

Książka przedstawia kulisy funkcjonowania Sztabu Generalnego (Głównego) od odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. do wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski we wrześniu 1939 r. Autor stara się wyjaśnić, do jakich tradycji i wzorów nawiązywał powstały w październiku 1918 r. Sztab Generalny, jaką rolę odegrał Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w czasie wojen o granice i suwerenność Polski w latach 1918-1921. Następne pytania dotyczą kompetencji i zadań Sztabu Generalnego do przewrotu majowego oraz w latach 1926-1935, tego w jakim stopniu Sztab Główny przygotowywał wojsko do zbliżającego się konfliktu zbrojnego oraz jak pracował Sztab Naczelnego Wodza we wrześniu 1939 r. (jas)


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl