ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Kampania społeczna „Wróć bez HIV”2008-07-18  14:54:08
Kategoria: Aktualności

„Wróć bez HIV” to główne hasło kampanii społecznej, która ma przekonać słupszczan, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. Jest ona ważnym elementem działań profilaktycznych w Polsce i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV. Tegoroczne działania są skierowane do osób podróżujących po kraju i zagranicy zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem.

W Polsce, jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego.


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl