ISSN 1897-2284

 
 
 
  Spis treści
:. Aktualności
:. Kultura
:. Sport
:. Felietony
:. Nasze rozmowy
:. Kronika policyjna
Redakcja
:. Kontakt e-mail
Partnerzy:
 
Akcja usuwania azbestu rozpoczęta2005-11-19  09:47:05
Kategoria: Aktualności

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i elastyczność, stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 tyś. wyrobach przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane.

Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest, który najczęściej wykorzystywany był do produkcji pokryć dachów: eternitu i papy dachowej, płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, przewodów kominowych, zsypów w blokach oraz różnego rodzaju izolacji cieplnej.

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest. Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Producenci płyt azbestowo – cementowych określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Po tym okresie, produkty zawierające azbest, ze względu na działanie czynników atmosferycznych stwarzają zagrożenie dla zdrowia człowieka. Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego m.in. do pylicy azbestowej, zmian opłucnych i raka płuc. Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale te które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie, z powodu międzybłoniaka opłucnej.

Ze względu na zagrożenia jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

W Słupsku Urząd Miejski rozpoczął akcję usuwania azbestu. Na początku zbierane są informację, gdzie w mieście znajdują się wyroby azbestowe. Przede wszystkim poszukiwane są budynki pokryte dachami eternitowymi lub zbudowane z elementów budowlanych zawierających azbest. Właściciele nieruchomości powinni się zgłaszać do Urzędu Miejskiego, gdzie uzyskają pomoc w usuwaniu azbestu. Mieszkańcy mogą również informować o lokalizacji zagrożenia azbestowego pod numerem telefonu 8488419 lub mailem na adres azbest@um.slupsk.pl.

Ustawowo do ponoszenia kosztów zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest zobowiązani są właściciele nieruchomości. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Europejskiego Funduszu Rozwoju i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty ekologiczne na usuwanie wyrobów azbestowych.


 

  © 2005-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone   statystyki www stat.pl